Tuesday, June 13, 2006


TİLİM Xan Günü

243 il öncə Qocaman şairimiz Tilim Xan Mərəğəyə kəndində anadan doğulmuşdur.

Cümə günü 2006ci ilin 7ci ayının 28ində TİLİM Xan Gününü birgə qutlayaq...